Produkcja Betonu

transport-1
transport-1

Produkcja betonu

Swoją pracę wykonujemy szybko, dokładnie i zgodnie ze sztuką inżynierską.
Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały posiadające aktualne
dopuszczenia do produkcji i świadectwa jakości zgodnie z
obowiązującymi w Polsce normami.

Stosowane materiały podlegają ponadto dodatkowej wewnętrznej kontroli.

Na bieżąco dbamy o jakość naszych produktów, poszerzamy ofertę
dostosowując się do potrzeb rynku.

Błyskawicznie reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów.

Produkujemy mieszanki betonowe, zaprawy budowlane w szerokiej gamie
klas i marek, zgodnie z wymaganiami odbiorców.

W produkcji posiadamy betony towarowe w klasach od C8/10 do C50/60.
Produkujemy także betony do specjalnych zastosowań – odporne na wpływ
środowisk o różnym stopniu agresywności chemicznej, o podwyższonej
odporności na ścieranie, zatokowe, a także betony specjalnego przeznaczenia:
hydrotechniczne, lekkie i inne, np. na pale, posadzki.

W ofercie posiadamy zaprawy budowlane w różnych klasach wytrzymałości,
o wydłużonym (do 36 godzin) czasie przydatności do użycia.

Poprzez stosowanie dodatków i domieszek oraz zabiegi technologiczne,
jak wydawanie ciepłych mieszanek oraz dostosowanie do potrzeb klienta
i warunków pogodowych rodzaju cementu, a także uziarnienia mieszanki,
możemy kształtować cechy użytkowe wyrobów i zapewniać optymalne
warunki dowozu i wiązania (np. przez odsunięcie w czasie początku
wiązania, czy przyspieszając twardnienie betonu)

transport-2

Dysponujemy własną obsługą laboratoryjną nieustannie poszerzamy
asortyment naszych wyrobów testując nowe technologie, materiały i
półprodukty.

W procesie wdrażania produkcji, a przed skierowaniem ich do sprzedaży
wszystkie nasze wyroby podlegają szerokiemu procesowi badań
sprawdzających, dotyczy to również wykorzystywania nowych materiałów.

Nie używamy materiałów, które nie posiadają odpowiednich dopuszczeń do
stosowania, klauzul bezpieczeństwa i nie są przez nas sprawdzone
laboratoryjnie.

Korzystamy również z usług niezależnych laboratoriów takich jak:
Instytut Budownictwa Dróg i Mostów w Warszawie, Labotest w Katowicach.