Beton

firma ekobet
ekobet

Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały posiadające aktualne dopuszczenia do produkcji i świadectwa jakości zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

Stosowane materiały podlegają ponadto dodatkowej wewnętrznej kontroli.

Na bieżąco dbamy o jakość naszych produktów, poszerzamy ofertę dostosowując się do potrzeb rynku.

Błyskawicznie reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów.

Produkujemy mieszanki betonowe, zaprawy budowlane w szerokiej gamie klas i marek, zgodnie z wymaganiami odbiorców.

W produkcji posiadamy betony towarowe w klasach od C8/10 do C50/60. Produkujemy także betony do specjalnych zastosowań – odporne na wpływ środowisk o różnym stopniu agresywności chemicznej, o podwyższonej odporności na ścieranie, zatokowe, a także betony specjalnego przeznaczenia: hydrotechniczne, lekkie i inne, np. na pale, posadzki.

W ofercie posiadamy zaprawy budowlane w różnych klasach wytrzymałości, o wydłużonym (do 36 godzin) czasie przydatności do użycia.

Poprzez stosowanie dodatków i domieszek oraz zabiegi technologiczne, jak wydawanie ciepłych mieszanek oraz dostosowanie do potrzeb klienta i warunków pogodowych rodzaju cementu, a także uziarnienia mieszanki, możemy kształtować cechy użytkowe wyrobów i zapewniać optymalne warunki dowozu i wiązania (np. przez odsunięcie w czasie początku wiązania, czy przyspieszając twardnienie betonu).

Dysponujemy własną obsługą laboratoryjną nieustannie poszerzamy asortyment naszych wyrobów testując nowe technologie, materiały i półprodukty.

W procesie wdrażania produkcji, a przed skierowaniem ich do sprzedaży wszystkie nasze wyroby podlegają szerokiemu procesowi badań sprawdzających, dotyczy to również wykorzystywania nowych materiałów.

Nie używamy materiałów, które nie posiadają odpowiednich dopuszczeń do stosowania, klauzul bezpieczeństwa i nie są przez nas sprawdzone laboratoryjnie.

Korzystamy również z usług niezależnych laboratoriów takich jak: Instytut Budownictwa Dróg i Mostów w Warszawie, Labotest w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Potrzebujesz betonu?