Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz
ul. Towarowa 9 
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 69 07, fax 32 220 03 72

Oferta

Transport betonu

Transport betonu

Ekobet Beton oferuje szeroki wachlarz produktów:

• Betony zwykłe towarowe – są to betony o gęstości od 1800 kg/m3 do 2600 kg/m3, których produkcja, skład i właściwości są zgodne z normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. Produkowane są we wszystkich możliwych klasach betonu zwykłego: B7,5; B10; B15; B20; B25; B30; B35; B40; B50; B60 oraz we wszystkich klasach konsystencji: K-1; K-2; K-3; K-4; K-5. Betony te mogą być wykorzystywane do: - elementów nie zbrojonych nie narażonych na żadne oddziaływania środowiska, podkłady, podbudowy wg PN-88/B-06250, czyli generalnie betony na elementy nie konstrukcyjne; - elementy zbrojone - eksploatowane na zewnątrz budynków, narażone na deszcz i działanie mrozu zimą - najczęściej ściany zewnętrzne, nie otynkowane i nie zabezpieczone przed mrozem (betony konstrukcyjne).

• Betony drogowe i nawierzchniowe – betony przeznaczone na drogi, parkingi, place manewrowe, stacje benzynowe, rampy itp., czyli elementy narażone na działanie mrozu i środki odladzające (głównie sól); charakteryzują się one wysoką odpornością na działanie środowisk silnie koro- zyjnych.

• Betony mostowe - betony przeznaczone do budowy elementów i budowli charakteryzujących się wysokim stop- niem odpowiedzialności konstrukcyjnej i trwałościowej takich jak, mosty, wiadukty, przejazdy kolejowe, estakady itp. Betony te odznaczają się wysokimi parametrami stwardniałego betonu, takimi jak mrozoodporność, wodoszczelność i nasiąkliwość.

• Betony samozagęszczalne (SCC) – to betony produkowane przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, charakteryzujące się wysokim stopniem urabialności nie wymagające mechanicznego wibrowania; pozwalają one na wykonywanie wysokich elementów cienko i grubościennych o skomplikowanych kształtach, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów kosztowych ze strony Wykonawcy.

• Betony kontraktorowe – są to betony charakteryzujące się wysoką konsystencją i ciekłością mieszanki betonowej, a także wysoką wodoszczelnością; przeznaczone są do wykonywania wysokich elementów takich jak ściany szczelinowe, słupy i pale.

• Betony posadzkowe – wykorzystywane są do wykonywania wszelkiego rodzaju posadzek (przemysłowe utwardzane powierzchniowo lub żywiczne); cechą charakterystyczną tych betonów jest niski współczynnik w/c (max 0,5) oraz dodatki w postaci wszelkiego rodzaju włókien stalowych i polipropylenowych, które to pozwalają na zminimalizowanie skurczu i uniknięcie spękań wykonywanych powierzchni.

• Betony architektoniczne - betony wykorzystywane do wykonywania powierzchni wyeksponowanych (licowych), przy których wymagana jest wysoka gładkość, jednobarwność i jednorodność, a dodatkowo odporność na działanie czynników środowiskowych.

• Betony mrozoodporne i wodoszczelne – są to betony, które charakteryzują się wysoką trwałością w zakresie mrozoodporności, wodoszczelności oraz odporności korozyjnej; przeznaczone do budowli i elementów stale narażonych na wszelkiego rodzaju oddziaływania mechaniczne, chemiczne i temperaturowe, a także na silną agresje chemiczną.

• Betony lekkie – są to betony o gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3, ale nie większej niż 2000 kg/m3; produkowane są one przy zastosowaniu kruszywa będącego w całości bądź częściowo lekkim,; często wykorzystywany jest także styropian (styrobeton); betony te stosowane są jako wypełnienia pod podłogami, docieplenia stropów, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest odciążenie konstrukcji budowlanej.

• Betony jamiste – należą do grupy betonów lekkich - kruszywowych. Mogą być wykonywane z różnego rodzaju kruszywa (naturalnego jak i sztucznego), ale zazwyczaj o uziarnieniu co najmniej 4 mm. Dobrze wykonany beton jamisty, oprócz oczywiście odpowiedniej wytrzymałości, posiada porowatą strukturę, stworzoną przez połączone ze sobą ziarna kruszywa za pomocą zaczyn cementowy, która to pozwala na swobodny przepływ przez beton wszelkich mediów. Najczęściej jest on wykorzystywany do wykonywania podbudów odwadniających np. boiska, bieżnie itp.

• Jastrychy – są one używane do wykonywania posadzek bezspoinowych lub podkładów pod podłogę. Ich zadaniem jest wyrównanie powierzchni np. stropu przed położeniem materiału wykończeniowego, jakim może być terakota lub inne płytki podłogowe, parkiet, wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych itp. Podkład może występować w postaci mokrej lub suchej.

• Betony recepturowe – są to betony, które produkowane są według recept dostarczonych nam przez Klienta, zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 206-1.

• Stabilizacje i podsypki cementowo-piaskowe - wykorzystywane są do stabilizacji i umacniania gruntów pod drogi, krawężniki itp; ponadto mogą służyć jako podsypki pod kostkę brukową, płyty chodnikowe i inne.