Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz
ul. Towarowa 9 
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 69 07, fax 32 220 03 72

Firma

Misja

Misja

Misją Ekobet Beton jest zaspakajanie, a nawet przewyższanie oczekiwań klientów dzięki kompetentnej i profesjonalnej obsłudze oraz dostarczaniu w terminie swoich produktów i usług wysokiej jakości.