Ekobet Beton Rafał Tyśkiewicz
ul. Towarowa 9 
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 69 07, fax 32 220 03 72

Oferta

Gruszki do betonu

Gruszki do betonu

W naszej ofercie znajdują się także zaprawy:

• zaprawy murarskie są one wykorzystywane do klasycznego murowania; dzięki specjalnym domieszkom napowietrzającym, które są wykorzystywane przy ich produkcji, charakteryzują się one podwyższoną ciepłochronnością.

• zaprawy budowlane dzięki dużej ilości drobnych frakcji kruszywa pozwalają one na wykonywanie cienkich warstw wyrównawczych (wylewek) na posadzkach i podłogach (tzw. szlichty, jastrychy itp.); w przeciwieństwie do zapraw murarskich nie są one napowietrzone.